Ex-Secretaries

Ex-Secretaries Year
Nilkanth Nagarkar 1848 – 1971
Mahadevshastri Puranik 1872 – 1973
Krishnaji Raghunath Kelkar 1874 – 1998
Mahadev Sakharam Vaidya 1899 – 1900
Ramchandra Bhaskar Palande 1901 – 1919
Laxman Balwant Petkar 1920 – 1922
Chintaman Anant Tulpule 1921
Kashinath Damodar Aakut 1923 – 1925
Ganesh Tryambak Bapat 1926
Vinayak Vasudev Thatte 1926
Shriniwas Madhav Datar 1926 – 1931
Sadashiv Dinkar Waknis 1932
Ganesh Narahar Shrigondekar 1933
Narahar Ganpat Pawar 1934
Laxman Keshav Deshpande 1935
Gajanan Maheshwar Gupte 1936
Yashwant Raghunath Junnarkar 1929 – 30, 1937
Sadashiv Keshav Neurkar 1938
Shankar Dattatraya Rabade 1939
Digambar Moreshwar Hatwalane 1940
Vinayak Vyankatesh Aurangabadkar 1941
Shripad Ramchandra Palande 1942
Narayan Vitthal Lele 1943
Chinataman Vasudev Bhat 1944
Vishwanath Janardan Karandikar 1945
Ganesh Raghunath Tulshibagwale 1946 – 1948
Vishwanath Tryambak Shete 1948 – 1949
Yashwant Dhondo Oagle 1949 – 1950
Vinayak Shamrao Kale 1950 – 1954
Gopal Laxman Aapte 1954 – 1955
Vasudev Ramchandra Honap 1957 – 1956
Nagesh Raghunath Aathavale 1957 – 1958 – 1960
Anant Gajanan Abhyankar 1961 – 1963 (September)
Vasant Ramchandra Gokhale 1963 – 1969
Anant Shivram Ganpule 1969 – 1978
Gangadhar Moreshwar Bhange May 1978 – 1979 (October)
Vasudev Shankar Aapte 1979 – 1983 (October)
J G Godbole 1983 – 1985
Vyakatesh Vasudev Datar July 1985
Shailaja Date 1985 – 1988
Madhukar Shridhar Dixit 1988 – 1991
Jaggnath Govind Godbole 1991 – 1992
Arvind Ganesh Aalekar 1993 – 1995
Murlidhar Dinkar Mandhare 8-12-1995 – 1996 (February)
Pushpa Moreshwar Limaye March 1996 – 2000 (for)