Present Executive Body

President Mehendale Madhumilind Dhundiraj
Vice President Ranade Arvind Ramchandra
Secretary Jogalekar Suvarna Jayant
Asst Secretary

Joshi Prasad Narsinh

Tavare Chintamani Moreshwar

Member

Phadnis Angha Ashok

Kulkarni Gauri Santosh

Thakar Harshada Akshay

Marathe Rajiv Ramesh

Sawant Gayatri Shivajirao

Nulkar Gurudas Vasant

Chaudhari Ravindra Pundlikrao

Kulkarni Prashant Sharad

Patil Ketankumar Devanand

Patvardhan Kedar Sadashiv

Deurkar Anil Dattatry

Mane Vinayak Gangaram

Jogalekar Rohit Suresh

Puranik Sangita Deepak

Tadphale Swati Shamrao